UV-dos och D10-konceptet

UV-dosen som mottages av en organism är beroende av:

  • Uteffekt från UV-lampa
    · Dimensioner på strålningskammaren
    · Uppehållstid i kammaren
    och har enheten J/m2. D10 avser den strålningsdos vilken krävs för att reducera en given population mikroorganismer med 90%.

Exempel: E.Coli -D10 = 54 J/m2

DosReduktion Log
1 x D10 54 90 % 1
2 x D10 108 99 % 2
3 x D10 162 99,9 % 3
4 x D10 216 99,99 % 4

UV 254 nm dos (J/m2) erforderlig för 90% avdödning av olika mikroorganismer.

Önskar Ni dostabeller över mikroorganismer, kontakta oss.