Produkter

UVEDES AB tillhandahåller kvalitetsprodukter inom nedanstående områden,
med fokus på den svenska marknaden. 

Lågtrycks UV-aggregat

Med eller utan ÖNORM-certifiering.
Med eller utan dimming.

Medeltrycks UV-aggregat

Med eller utan skrapsystem.
Med eller utan dimming.

UV för Era behov

För den lilla samfälligheten såväl
som för industri och kommuner.
Special-UV för tankar, luftflöden, TOC etc.

CIP-tvättar

Användarvänliga rengöringssystem för tankar, UV-kammare etc.

Analysinstrument

Fasta och portabla instrument för mätning av pH, klor, konduktivitet etc.