UV-utbildning

UVEDES har tagit fram en utbildning i UV-desinfektion. Den hålls i konferensrum och inkluderar ca 70 Power Point-slides och pärmat fullfärgskompendium till samtliga deltagare. Föreläsningens tidsåtgång är 2-3 timmar.

Ett enkelt och trevligt sätt att fortbilda tex ett arbetslag. Vi uppmuntrar till frågeställande och diskussioner.

Innehållet i korthet:

  • Företagspresentation
  • UV-desinfektionens historia
  • Teori: Ljus, Så fungerar det, UV-dos, Log-reduktion, Transmittans, , TOC, Dimensionering
  • Certifieringar och aktuella standards
  • Ett UV-aggregats delar
  • Lågtryck vs medeltryck
  • Service och underhåll
  • Utdelning kompendium
  • Frågestund och diskussioner

Kontakta oss för mer info och kostnadsförslag.