Nyheter

Vi har UV-system som på ett effektivt sätt desinficerar toppen av tankar, produktlager, ytor etc. Vanligt förekommande vid tankar inom livsmedelsindustri, läkemedel, ägglager etc. Dessa finns i olika storlekar, utformning beroende på användningsområde.

Nu finns instruktionsvideos ute för våra certifierade UV-aggregat. Fler videos kommer framöver.

Förra veckan var vi på UVEDES på teknisk utbildning. Fokuset var framförallt på den nya certifierade modellserien UV-system OptiLon, med automatskrapor och grafisk display med aktuell UV-dos, all möjlig driftinfo och historik. Mycket intressant och lärorikt.

Nya folders

15.08.2022

Vi på UVEDES har tagit fram en ny företagsfolder, med aktuell info om företaget, produkter etc. Vi har även en nyproducerad svensk folder för vår nya modellserie UV-aggregat OptiLon.

Nu är nästa generation Aquafides UV-aggregat här; OptiLon. Certifierade aggregat med toppmodern intelligent lampteknik, effektivt skrapsystem och dynamisk dimming. Framtaget för driftsäker och servicevänlig UV-desinfektion av dricksvatten.

Nya lokaler

10.08.2021

Vi flyttar inom kort till nya lokaler som effektiviserar vårt arbete samt ger stora möjligheter till möten och utbildningsplatser med våra kunder och samarbetspartners.

UVEDES har tagit fram en utbildning i UV-desinfektion. Den hålls i konferensrum och inkluderar ca 80 Power Points och pärmat fullfärgskompendium till samtliga deltagare. Föreläsningens tidsåtgång är 2-3 timmar.

Med detta Clean In Place-system rengör Ni UV-aggregatet från beläggningar, förbättrar prestandan och förlänger livslängden på kvartsglasen.