Miljöpolicy


UVEDES strävar efter att medverka till ett så miljövänligt samhälle som möjligt. Genom att vara lyhörda för våra kunders krav och vidarebefordra dessa till våra tillverkare, samt att själva i vår verksamhet medverka till en så låg miljöpåverkan som möjligt, gör vi vårt bästa för att bidra till en minskad belastning på vår luft, vårt vatten och vår jord.