Kranmärkt

UVEDES är Kranmärkta.

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av Svenskt Vatten för verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Genom kranmärkningen tar vi ställning för en bättre miljö och inspirerar också andra att välja kranvatten istället för vatten på flaska.

Märkningen innebär att vi väljer kranvatten istället för flaskvatten på arbetsplatsen, vid möten och externa aktiviteter såsom mässor och konferenser. Vatten på flaska ger 300 gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten. Med den fina kvalitet som vi har på kranvatten i Sverige tycker vi att det är ett naturligt val att slå detta slag för miljön.

www.kranmärkt.se      www.worldwaterday.org