Service

UVEDES Serviceavdelning erbjuder:

Igångkörning
UVEDES tekniker går igenom installationen och startar upp UV-aggregatet för att säkerställa korrekt drift.

Support
Teknisk support och rådgivning per mail. Teknisk support erbjuds per mail till alla våra kunder.

Utbildning
UVEDES AB erbjuder produktspecifika utbildningar till handhavandepersonal. Detta sker fördelaktigast i samband med uppstart av UV-aggregaten med syfte att öka kunskapsnivån och förbättra underhållet av UV-anläggningen.

Vi har även UV-utbildning för konferensrumsmiljö. Kursen inkluderar 80-talet Power Points och 17-sidigt fullfärgskompendium till samtliga deltagare. Vi går igenom begrepp såsom UV-dos, transmittans, våglängder, dimensionering, aktuella standarder och certifieringar, skötselråd, rekommenderad lagerhållning etc.

Serviceavtal
Med vårt serviceavtal säkrar du driften genom att överlåta underhållet av UV-aggregatet till certifierad personal.
Vi loggför servicehistoriken och utfärdar servicerapporter för varje enskilt UV-aggregat.
UVEDES bevakar när det är dags för service och bokar servicebesöket på så sätt att UV-lampornas fulla livslängd utnyttjas. I god tid före besöket planeras vilka eventuella förbrukningsartiklar som behövs.
För våra serviceavtalskunder utgår det kostnadsfri telefonsupport, rabatterat extrabesök och förtur på service/felsökning vid behov.

Vi erbjuder service av UV-aggregat såsom Aquafides/Katadyn, Berson, Hanovia, van Remmen, BWT, VISA, Hölzli, UVAUDES m.fl. Fråga oss så ger vi förslag på vad som kan utföras.

Vi erbjuder även

Abonnemang
Med ett lampabonnemang säkerställer du driften av ditt UV-aggregat. Vi lagerhåller och levererar lampor enligt ett överenskommet leveransschema. Detta garanterar att inget driftuppehåll sker i Er vattenproduktion.

Felsökningar/Reparationer
Felsökning av UV-aggregat sker oftast på plats hos kund, men vi tar gärna emot enheter för att felsöka/reparera i serviceverkstad.

Kalibrering av UV-givare

Certifierade UV-givare skall kalibreras årligen i enlighet med reglerna för certifieringen.