CIP Tvättsystem

Det är viktigt att hålla UV-aggregatens innerytor rena från beläggningar, i synnerhet kvartstuber och givarlinser.

För detta ändamål är dessa Clean In Place-rengöringssystem utvecklade. Vi har modeller på 20 liter samt 100 liter för större UV-aggregat.

Rengöringssystemets slangar ansluts före och efter UV-aggregatet. Därefter fylls tanken med lämpligt rengöringsmedel som får cirkulera tills beläggningarna är avlägsnade.