UV-utbildning

UVEDES har en gedigen utbildning i UV-desinfektion. Den hålls i konferensrum och inkluderar ca 80 Power Points och pärmat fullfärgskompendium till samtliga deltagare. Kursens tidsåtgång är 2-3 timmar.

Ett enkelt och trevligt sätt att fortbilda tex en kommuns VA-avdelning. Kursen är inte fabrikatspecifik. Vi uppmuntrar till frågeställande och diskussioner.

Innehållet i korthet:

 • Företagspresentation
 • UV-desinfektionens historia
 • Teori: Ljusspektrum, Så fungerar det, UV-dos, Log-reduktion, Transmittans, TOC, Dimensionering
 • Certifieringar och aktuella standarder
 • Ett UV-aggregats delar
 • Lågtryck vs medeltryck
 • Service och underhåll
 • Säkerhet
 • Framtidens UV, LED-teknik
 • Utdelning kompendium
 • Frågestund och diskussioner

Kontakta oss för mer info och kostnadsförslag.