SMP

Kompakta medeltrycks UV-aggregat. Används i stor utsträckning för destruktion av bundet klor i badvatten, men även ett bra alternativ vid platsbrist på t.ex. kommunala dricksvattenverk.

- Med eller utan dimming.

- Automatiskt eller manuellt skrapsystem som tillval.

- Få men kraftfulla lampor ger ekonomisk drift.

- Tydlig färgdisplay.