UV-dos och D10-konceptet

UV-dosen som mottages av en organism är beroende av:

Kopia av 18 Augsburg Feb2016 A25

·      Uteffekt från UV-lampa
·      Dimensioner på strålningskammaren
·      Uppehållstid i kammaren

och har enheten J/m2. D10 avser den strålningsdos vilken krävs för att reducera en given population mikroorganismer med 90%.

Exempel: E.Coli -D10 = 54 J/m2

  Dos Reduktion Log
1 x D10 54 90 % 1
2 x D10 108 99 % 2
3 x D10 162 99,9 % 3
4 x D10 216 99,99 % 4
       

UV 254 nm dos (J/m2) erforderlig för 90% avdödning av olika mikroorganismer.

Önskar Ni dostabeller över mikroorganismer, kontakta UVEDES.