Service

 

 

 

UVEDES Serviceavdelning erbjuder:

 

Igångkörning:

UVEDES tekniker går igenom installationen och startar upp UV-aggregatet för att säkerställa korrekt drift.
Teknisk support och rådgivning per mail:
Teknisk support erbjuds per mail till alla våra kunder.

 

Utbildning:
UVEDES AB erbjuder produktspecifika utbildningar till handhavandepersonal. Detta sker fördelaktigast i samband med uppstart av UV-aggregaten med syfte att öka kunskapsnivån och förbättra underhållet av UV-anläggningen. 

 

Serviceavtal:
Med vårt serviceavtal säkrar du driften genom att överlåta underhållet av UV-aggregatet till certifierad personal.
I UVEDES serviceavtal ingår utöver den årliga servicen även uppdatering till den senaste mjukvaran.
Vi loggför servicehistoriken och utfärdar servicerapporter för varje enskilt UV-aggregat.
UVEDES bevakar när det är dags för service och bokar servicebesöket på så sätt att UVC-lampornas fulla livslängd utnyttjas.
I god tid före besöket planeras vilka eventuella förbrukningsartiklar som behövs.
För våra serviceavtalskunder utgår det kostnadsfri telefonsupport, rabatterat extrabesök och förtur på service/felsökning vid behov.
Vi erbjuder service av UV-aggregat såsom Aquafides/Katadyn, Berson, Hanovia och van Remmen, BWT, VISA, Hölzli, UVAUDES m.fl..
Fråga oss så ger vi förslag på vad som kan utföras.

 

Lampabonnemang:

Med ett lampabonnemang säkerställer du driften av ditt UV-aggregat. Vi lagerhåller och levererar lampor enligt ett överenskommet leveransschema. Detta garanterar att inget driftuppehåll sker i Er vattenproduktion.

 

Felsökningar/Reparationer:
Felsökning av UV-aggregat sker oftast på plats hos kund, men vi tar gärna emot enheter för att felsöka/reparera i serviceverkstad.

 

Kalibrering av UV-givare:
Certifierade UV-givare skall kalibreras årligen i enlighet med reglerna för certifieringen.

 

Kontakta oss för mer information.