Produkter

UVEDES AB tillhandahåller kvalitetsprodukter inom nedanstående områden, för den svenska marknaden. 

√ UV-system med ÖNORM-certifiering.

UV-desinfektion med lågtrycks- och amalgamlampor.

√ UV-system lämpliga för små och medelstora kommunala, industriella och privata vattenverk.

√ UV-desinfektion med medeltryckslampor.

√ UV-system lämpliga för stora kommunala och industriella vattenverk samt badanläggningar.

√ UV-desinfektion för specialändamål såsom tankar, luftflöden, förpackningar, TOC, sockerlag m.m.

√ Portabla analysinstrument för analys vid vatten- och reningsverk, laboratorier, industrier eller analys i fält.

√ Analysinstrument för pH- och temperaturmätning.

 

 

Kontakta oss för mer info eller offert.